Welkom 124830 photo
vraag meer informatie aan
imagen_elemento
Pedagogisch Plan
Begeleiding in het schrijven van het persoonlijk pedagogisch werkplan
Born to be Young biedt ondersteuning voor het schrijven van een pedagogisch werkplan voor gastouders met behulp van een stappenplan, zodat de gastouder hier zelf mee aan de slag kan.

Voor gastouders die meer begeleiding nodig hebben biedt Born to be Young de mogelijkheid om stap-voor-stap een eigen persoonlijk pedagogische plan te schrijven. Elke week ontvangt de gastouder een lijst met 3-10 vragen die online ingevuld kunnen worden. Zodra alle vragenlijsten zijn ingevuld is het persoonlijk pedagogisch werkplan klaar.

Hierbij wordt persoonlijke ondersteuning geboden via email, whatsapp, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Ook gastouders die al een pedagogisch werkplan hebben, moeten deze regelmatig herzien en waar nodig verbeteren: Kloppen alle gegevens nog? Werkt de gastouder nog op dezelfde manier of moeten er dingen aangepast worden? Ook deze gastouders kunnen gebruik maken van de online vragenlijsten.
Overzicht 124868 photo
pedagogische basisdoelen
vaardigheden van gastouders
vraag meer informatie aan
imagen_elemento
in te zetten middelen
Het gastouderbureau ondersteunt en begeleidt de gastouders op de juiste naleving van de vier
pedagogische basisdoelen en stuurt en begeleidt daarin met als doel een veilige en gezonde
omgeving, waarin een kind zich persoonlijk en sociaal kan ontwikkelen en verschillende waarden en normen leert. Jaarlijks evalueren we de opvang samen met de gastouder en de ouder, om na te gaan wat er goed gaat en wat er beter kan en hoe we dat met elkaar kunnen bereiken.
Basisdoelen 124831 photo
de gastouder stimuleert de persoonlijke competenties van het kind
de gastouder stimuleert de sociale competenties van het kind
de gastouder draagt waarden en normen over
de gastouder biedt emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving
pedagogische basisdoelen
 In de Wet Kinderopvang staat dat er
vier zaken zijn die een kind tijdens de opvang nodig heeft, de vier pedagogische basisdoelen. Iedere gastouder heeft de verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen.
Vaardigheden 124864 photo
respect voor autonomie
structureren en grenzen stellen
praten en uitleggen
sensitieve responsiviteit
vaardigheden van gastouders
stimuleren van de ontwikkeling
begeleiden van interacties 
tussen kinderen
Gastouders zijn professionele opvoeders. Het gastouderschap is een officieel beroep waar
pedagogische kwaliteitseisen bij horen. De volgende zes interactievaardigheden zijn daar een
onderdeel van:
Middelen 124871 photo
de binnen- en buitenruimte
de groep
het activiteitenaanbod
de interactie tussen gastouder en kind
in te zetten middelen
het spelmateriaal
Er zijn 5 middelen die de gastouder kan inzetten om aan de doelen te werken:
aanvraagformulier 124833 photo
neem vrijblijvend contact op voor meer informatie